Reklamní video

Tvorba reklamního videa pro eGov, Kazachstán v rámci státního projektu digitalizace služeb veřejné
správy. Online služby katastru nemovitostí.

×

 

Dobrý den!

× Jak Vám můžeme pomoci?