Sociální reklama proti korupci.

Tvorba reklamního videa pro eGov, Kazachstán v rámci státního projektu digitalizace služeb veřejné správy. 

×

 

Dobrý den!

× Jak Vám můžeme pomoci?