Reklamní video

Tvorba reklamního videa pro eGov, Kazachstán v rámci státního projektu digitalizace služeb veřejné
správy. Online informační centrum v Kazachstánu.

×

 

Dobrý den!

× Jak Vám můžeme pomoci?